Podziękowanie z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Otrzymaliśmy podziękowanie z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za udział w Narodowym Czytaniu „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Przesyłce towarzyszył pięknie wydany okolicznościowy egzemplarz książki.
W tym miejscu wypada jeszcze raz podziękować Uczestnikom naszego wrześniowego spotkania, bez których inicjatywa ta byłaby niemożliwa – ukłony i serdeczności!

Skip to content